Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare kontaktar du som vill få information och råd eller lämna en ansökan om service och omsorg exempelvis hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende eller vård-och omsorgsboende. Det är även biståndshandläggaren du kontaktar om du upplever ett behov av att förändra dina tidigare beviljade hjälpinsatser. Välkommen att kontakta biståndshandläggarna!

Information om olika hjälpinsatser finns under Hemtjänst och övrigt stöd i hemmet - Osby kommun

Du kan nå våra biståndshandläggare på vardagar kl. 08.30-09.30. Vilken handläggare du ska vända dig till beror på vilken dag i månaden du är född:

Enhetschef för myndighetskontor: Jeanette Nilsson 0479-52 86 67

När du har gjort en ansökan gör biståndshandläggaren en utredning. Utredningstiden beror på vilken hjälpinsats du ansökt om. En ansökan om vård-och omsorgsboende kan ta upp till 3 månader beroende på vilket underlag som biståndshandläggaren behöver inhämta. En ansökan om hemtjänst kan ta mellan några dagar och upp till tre veckor beroende på vad ansökan gäller och beroende på vilket underlag som behövs. Ansökningar gällande personlig vård prioriteras.

När biståndshandläggaren gjort sin utredning får du ett skriftligt beslut. Skulle du inte vara nöjd med detta beslut kan du överklaga det. Du kan få hjälp av biståndshandläggaren att överklaga.

Information om hur du kan överklaga beslut

Misstänker du att någon far illa och behöver hjälp?

Vid misstanke om att någon äldre far illa, bör du kontakta en av ovanstående biståndshandläggare för rådgivning eller anmälan.

I samband med anmälan kan du, innan du lämnar din anmälan, begära att få vara anonym. Anmälan kan göras både muntligt och skriftligt. Länk till orosanmälan finns under dokument.

Blanketten skickas till:
Osby kommun
283 80 Osby

eller på e-post: hon@osby.se