Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Pågående EU-projekt

Här kan du läsa kortfattade redogörelser för de projekt som genomförs i Osby kommun och som finansieras helt eller delvis via medel från Europeiska unionen.

React EU förstärkt vägledning

Under 2022 inleder Osby kommun arbetet med projektet "React EU - Förstärkt vägledning" som syftar till att stötta personer som blivit arbetslösa under pandemin att etablera sig på nytt på arbetsmarknaden.

Pandemin har påverkat samhället i mycket stor utsträckning och inte minst när det gäller arbetsmarknaden. Osby kommun har sökt och beviljats cirka en miljon kronor av Europeiska socialfonden, ESF, för att vägleda kommuninvånare som blivit arbetslösa under pandemin så att de kan komma tillbaka till arbetslivet. En analysfas har pågått och i februari 2022 startar den praktiska delen av projektet.

Osby kommun erbjuder kommuninvånare som blivit arbetslösa under pandemin gruppvägledning och individuellt stöd till ett mer hållbart arbetsliv. Projektledare, studie- och yrkesvägledare, hälsovägledare samt utbildare inom samhälls- och arbetsmarknadskunskap är knutna till projektet.

Du kan läsa mer om projektet och göra en intresseanmälan här

Exempelbild