Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Pågående EU-projekt

Här kan du läsa kortfattade redogörelser för de projekt som genomförs i Osby kommun och som finansieras helt eller delvis via medel från Europeiska unionen.

Inkluderande kompetensförsörjning

Alla arbetsgivare, och kanske särskilt den offentliga sektorn, står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning framöver. Allt färre ska försörja allt fler och medelåldern hos Sveriges arbetskraft stiger. Därför arbetar Osby kommun just nu med ett projekt som heter Inkluderande kompetensförsörjning. Projektet är finansierat av Europeiska unionen.

Läs mer om projektet och bakgrunden till det

Förstärkt vägledning 2.0

Förstärkt vägledning 2.0 är ett tvåårigt projekt som vänder sig till personer som har behov av förstärkt vägledning kring sin totala livssituation för att få “livspusslet” att fungera på ett bättre sätt. Det kan handla om ens hälsa, levnadsvanor, boende, relationer eller ekonomi.

Projektet utgår från BIP (Beskaeftigelses Indikator Projektet) vilket är den hittills mest omfattande långtidsstudie utförd kring vad det är som gör att personer inom arbetsmarknadsenheter kommer ut i arbete.

Läs mer om projektet

Exempelbild