Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Alkohol - servering och försäljning

För att få servera spritdrycker, starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat behövs ett serveringstillstånd enligt Alkohollagens 8 kapitel 1 §. Enligt samma lag måste du som säljer eller serverar folköl anmäla detta till den kommunen där försäljningsstället eller restaurangen ligger.