Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skogsförvaltning

Osby kommun förvaltar över 1000 hektar tätortsnära skog. I våra skogar finns ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Vi sköter skogen med fokus på en hållbar utveckling av dessa värden, nu och för framtiden.

Osby kommun förvaltar över 1000 hektar tätortsnära skog. Vi sköter skogen med hjälp av entreprenör som utför gallring och föryngringsavverkningar runt om i kommunen.

Information vid skogsarbete

Vi informerar på hemsidan osby.se och med skyltar på platsen när vi planerar att utföra gallring och avverningsarbete i skogen.

Gallra skog

I de områden där vi gallrar formas skogen i önskvärd riktning. De träd som står kvar får mer utrymme att växa och utvecklas.

När vi gallrar skogen kan vi kapa vissa träd på 3 till 4 meters höjd för att skapa högstubbar. Stående och liggande, döda trädstammar blir hem och matplats för insekter, svampar och fåglar.

Avverka skog

I områden där skogen har uppnått en viss ålder är det dags att avverka och ge plats åt ny skog. När vi har avverkat skogen huggs träden ner och blir det ett hygge på platsen. Men vi sparar träd med höga naturvärden och låter de få utrymme att utvecklas fritt.

När vi avverkar kapar vi vissa träd på ungefär fyra meters höjd som kallas högstubbar. Vi lämnar också döda trädstammar liggande som blir hem och matplats för insekter, svampar och fåglar.

Virket från avverkningen blir till byggmaterial som plankor, brädor, massa för papperstillverkning och bränsleved till energiverken.

Vi planterar sedan nya träd i området.

Här planerar vi gallring och avverkning under 2024

Här lägger vi upp kartor där vi markerat skogen där vi planerar utföra avverkning eller gallring.

Killeberg

Karta över planerad skogsavverkning och gallring i Killeberg under 2024.
Karta över planerad skogsavverkning och gallring i Killeberg under 2024.

Loshult

Karta över planerad skogsavverkning och gallring i Loshult under 2024.
Karta över planerad skogsavverkning och gallring i Loshult under 2024.

Lönsboda

Karta över planerad skogsavverkning och gallring i Lönsboda under 2024.
Karta över planerad skogsavverkning och gallring i Lönsboda under 2024.

Osby

Karta över planerad skogsavverkning och gallring i Osby under 2024.
Karta över planerad skogsavverkning och gallring i Osby under 2024.
Karta över planerad skogsavverkning och gallring i Osby under 2024.
Exempelbild

Var försiktig när du rör dig i området och håll avstånd till pågående arbete. Vi använder stora maskiner och timmervältor kan innebära många faror.