Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Landsbyggsutveckling i strandnära lägen (LIS)

För att främja utvecklingen av landsbygden har Riksdagen beslutat att kommunen i översiktsplanen får peka ut områden i strandnära lägen för landsbygdsutveckling (LIS). Målsättningen är att öka kommunens attraktionskraft genom att fler ska välja att bo och verka i kommunen och därmed bidra till en utveckling av landsbygden.

Exempelbild

LIS-planen har vunnit laga kraft sedan den 15 juli 2014 efter beslut i kommunfullmäktige.