Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom något av våra verksamhetsområden? Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Inom våra områden tas alla synpunkter och klagomål på allvar. Vi tycker det är värdefullt att få ta del av såväl positiva som negativa synpunkter. Det ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet.

Du kan välja att vara anonym, men nackdelen är då att vi inte kan bemöta synpunkterna eller klagomålen och berätta hur vi följer upp.

Vi kommer att hantera dina synpunkter och klagomål utan dröjsmål. Inom en vecka får du bekräftelse på att synpunkterna eller klagomålen nått respektive verksamhetsområde och vem som är ansvarig handläggare. Alla ärenden följs upp genom en metodisk hantering och dokumentation av hur kommuninvånarna uppfattar kvaliteten i våra insatser och service.

  • Vi tar klagomål på allvar.
  • Vi tar oss an klagomål utan dröjsmål.
  • Vårt mål är att lösa problem där de uppstår.
  • Vi har tydliga rutiner.
  • Vi åtgärdar, förbättrar och ställer tillrätta.
  • Vi har en metodisk uppföljning och dokumentation.
  • Vi anser att alla synpunkter ger möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Dina synpunkter kommer att handläggas enligt de rutiner som finns beslutat om. Vill du att vi kontaktar dig om resultatet av vår handläggning anger du det i blanketten.

 Lämna synpunkter eller gör felanmälan