Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Den pedagogiska omsorgen, det som förr kallades dagmammor eller familjedaghem, är en del av barnomsorgen. Den grundar sig i att barnen vistas i mindre grupper hos dagbarnvårdare och får ta del av den vardagliga verksamheten i hemmet.

Verksamheten styrs av Skollagen, och Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg ska vara vägledande i den pedagogiska omsorgen. Den ska främja barns utveckling och lärande samt utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Personalen i den pedagogiska omsorgen arbetar regelbundet tillsammans  för att kunna erbjuda barnen barnomsorg vid semester eller sjukdom. I Osby kommun finns pedagogisk omsorg i Lönsboda.


Du kan ansöka till pedagogisk omsorg via våra e-tjänster.

Studiedagar

Pedagogisk omsorg har stängt fyra dagar per läsår på grund av fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.