Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

E-faktura till kommunen från leverantörer

En e-faktura är en faktura som utfärdats, översänts och mottagits i strukturerat elektroniskt format, som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. En PDF-faktura anses inte vara en elektronisk faktura. Här hittar du information om hur du som leverantör skickar en e-faktura till Osby kommun.

Elektroniska fakturor till Osby Kommun

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Undantag från lagen är:

  • röjande av uppgifter som omfattas av sekretess, eller
  • skada för säkerhetskänslig verksamhet

Det är kommunen som avgör om undantagen ska tillämpas.

Hur skickar jag som leverantör e-faktura till kommunen?

För dig som idag skickar e-fakturor tar Osby kommun emot e-faktura via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2120000902.

För dig som idag inte skickar e-fakturor kan kommunens fakturaportal användas, den hittar du här. Portalen är kostnadsfri genom att ange projektkod FreePortal_Osbykommun.

Om du vill ha mer information om hur du skapar konto och hur du skickar faktura, kontakta upphandling@osby.se

För dig som har ett affärssystem finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem, kontrollera detta med din systemleverantör. Alternativt kan faktureringstjänster också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare för er som leverantör.

Mer information om e-fakturor hittar du på www.digg.se och www.sfti.se

Fakturainformation

Kommunen tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto efter mottagen och godkänd faktura. Fakturerings-, expeditionsavgifter och liknande avgifter accepteras ej.

Faktura ska vara utställd till: Osby kommun Box 114 283 22 Osby

Av fakturan ska minst följande framgå:

  • Leverantörens fullständiga firmanamn
  • Leverantörens organisationsnummer och momsregistreringsnummer
  • Adress- och kontaktuppgifter till leverantören
  • Plus-/bankgironummer
  • Godkänd för F-skatt
  • Precisering av art och omfattning av det som köpts
  • Beställarens referensnummer

Beställarens referensnummer är en fyrsiffrig referenskod, som erhålls av beställaren vid beställning. Skickas fakturan som en elektronisk faktura i Svefakturaformat så ska referensen anges i fältet som benämns RequisitionistDocumentReference.

Exempelbild