Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Registrering av förbränningsanläggning

Medelstora förbränningsanläggningar, med effekt på mellan 1 MW och 50 MW, ska anmälas till tillsynsmyndigheten för registrering innan de tas i drift enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Anläggningstyper

För vissa förbränningsanläggningar ställs krav på att analysera rökgasen eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxid och stoft.

Bestämmelserna i förordningen träder i kraft enligt följande:

  • Nya anläggningar: 20 december 2018
  • 2018-anläggningar, d.v.s. en medelstor förbränningsanläggning som togs i drift senast den 19 december 2018, med en anläggningseffekt högre än 5 MW: 1 januari 2024
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst än 5 MW: 1 januari 2029

Miljö- och byggförvaltningen har tillsyn på förbränningsanläggningar som inte omfattas av tillståndsplikt A eller B enligt miljöprövningsförordning (2013:251). Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där miljö- och byggförvaltningen är tillsynsmyndighet ska den registreras med hjälp av denna blankett Pdf, 98 kB..

Länsstyrelsen har tillsyn på förbränningsanläggningar som omfattas av tillståndsplikt A eller B enligt miljöprövningsförordning (2013:251). Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet ska den registreras hos länsstyrelsen.

Register på förbränningsanläggningar

Fjärrvärme i Osby AB, 556571-3905, fastighetsbeteckning Castor 21.

 

Exempelbild