Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Klimatarbete

Osby kommun har en ambition att minska miljöbelastningen genom ett strategiskt miljömålsarbete. Här hittar du bland annat information om kommunens klimat- och energiplan.

Klimat- och energiplan

Att minska miljöpåverkan och skapa en hållbar kommun med nästkommande generationer i åtanke är ett arbete som har pågått i Osby kommun länge. Klimat- och energiplanen som antogs år 2021 höjer ribban för kommunens klimatarbete ytterligare.

Planen innehåller mål och åtgärder som ska styra kommunens klimatarbete fram till år 2030. Ett av målen är att kommunen ska bli helt fossilbränslefri. Dessutom ska koldioxidutsläppen minska och andelen solel öka.

Klimatredovisning

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.