Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Det lokala brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för minskad brottslighet och ökad trygghet i kommunen. Arbetet bygger på en bred samverkan mellan lokalsamhälle, kommun och polis.

Osby kommuns BRÅ ska arbeta systematiskt med att ta fram lägesbilder och konkreta trygghetsskapande åtgärder. Rådet består av tjänstepersoner, politiker och representanter från polisen.

Rådet består av:

  • Kommunstyrelsens ordförande
  • Kommunstyrelsens vice ordförande
  • Kommundirektör
  • Biträdande kommundirektör
  • Räddningschef
  • Säkerhetschef
  • Polisen
  • Trygghetssamordare