Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Miljömål

I Osby kommun strävar vi efter en hållbar utveckling för att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i vår kommun och för kommande generationer.

Kommunens attraktionskraft beror mycket på den fina natur som vi kan erbjuda invånare och besökare. Besökare, framför allt från befolkningstäta områden i Skåne och Danmark, söker sig alltmer hit just på grund av naturmiljön. Vår fina miljö är vi naturligtvis angelägna om att behålla. Därför är det angeläget att vi alla inom kommunen är aktiva i arbetet med miljö- och klimatfrågor.

Fossilbränslefritt Skåne 2020

År 2014 antog kommunstyrelsen Klimatsamverkan Skånes utmaning ”100% fossilbränslefritt Skåne 2020” som ett strävansmål. Detta innebär att kommunen avser att arbeta aktivt för att ersätta fossila bränsle inom kommunens verksamhet.

  • Ingen fossil energianvändning i byggnader. Det innebär att Osby kommun inte använder fossil energi för värme och kyla i byggnaderna kommunen äger eller hyr.
  • Inget fossilt bränsle i transporter. Det innebär att kommunens medarbetare inte använder fossilt bränsle i tjänsten, vid resor eller köpta transporttjänster.
  • Ingen användning av fossil el. Det innebär att Osby kommun inte använder fossil el i den egna verksamheten och samt att kommunen köper miljömärkt el av någon sort.

Tips för en hållbar vardag!

Vi kan alla bidra till att skapa en hållbar utveckling. Nedan har vi samlat några olika webbplatser med konkreta tips och idéer på hur små förändringar kan leda till en mer hållbar vardag:

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild