Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kontakta oss

När du ringer eller mejlar till Osby kommun är det vi på Kontaktcenter som svarar. Vi ger dig snabb och personlig service i dina ärenden. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person.

Kontaktcenter

Kontaktcenter är din enkla väg in då du behöver komma i kontakt med våra kommunala verksamheter.

Har du redan en kontakt inom kommunen i ditt ärende så är det denne du vänder dig till i första hand. Skriv gärna namn på person eller förvaltning om du skickar brev.

Telefon växeln: 0479-52 80 00
E-post: kommun@osby.se
Adress: Västra Storgatan 35, 283 80 Osby.

Öppettider

Öppet helgfria vardagar. Det kan bli ändringar i öppettiderna, då kommer vi berätta om det under Nyheter på startsidan.

Måndag - torsdag: 08.00 - 16.30
Fredag: 08.00 - 16.00

Dag före röd dag samt helgdag : 08:00 - 15:00

Brådskande ärenden efter kontorstid

 • Osbybostäders fastigheter: 010-470 51 84 (Securitas).
 • Vatten och avlopp: 010-211 97 90 (Securitas).
 • Socialjour: 040-676 90 58
 • Felanmälan trygghetslarm: 040-676 92 23 (Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB). Vid ett större avbrott på våra trygghetslarm når du personal på 0709 - 88 86 91.
 • El: 0771-22 24 24 (Eon).
 • Räddningstjänsten, om ej akut: 044-20 04 00 (Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost).

Ring alltid 112 vid brand, olycka eller annan allvarlig fara.

Du kan lämna brev och skrivelser i vår brevlåda

Det går bra att lämna brev och skrivelser till Osby Kommun. Vi har en brevlåda utomhus till höger om entrédörren samt en brevlåda inne i Kontaktcenter.

Det här kan vi hjälpa dig med

 • Vägledning och information om kommunens verksamheter
 • Turistinformation
 • Hitta rätt handläggare
 • Använda kommunens e-tjänster
 • Lämna in felanmälningar och synpunkter på kommunens verksamheter
 • Resekort för gymnasieungdomar
 • Utlåning av flytvästar, isdubbar och räddningslinor
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Inkommen post är allmän handling

När du kontaktar kommunen via e-post eller post registreras det du skrivit som handlingar i kommunens diarium. Alla invånare har rätt att begära ut och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddad i svensk lag och kallas för offentlighetsprincipen.