Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Styrdokument i Osby kommun

Här är de kommunövergripande styrdokumenten, antagna i kommunfullmäktige, som Osby kommun arbetar efter. Det finns fem kategorier av dokument: delegationsordningar, policys, strategi/plan, taxor, reglemente och riktlinjer.

Delegationsordningar

Delegationsordningen visar vem eller vilka som nämnden har delegerat beslutanderätt till och när det gäller.

Delegationsordningar

Policys

En policy i Osby kommun anger kommunens allmänna förhållningssätt och vilka värderingar och grunder som ska styra arbetet.

Policys

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Drogpolicy föreningar Osby kommun.pdf Pdf, 170 kB. 170 kB 2024-01-31 07.36
Måltidspolicy.pdf Pdf, 178 kB. 178 kB 2022-03-01 10.23
Säkerhetspolicy för Osby Kommun.pdf Pdf, 99 kB. 99 kB 2024-01-12 16.48

Riktlinjer

Riktlinjen beskriver vad och hur något ska uppnås. Syftet med riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer avser främst frågor som rör ren verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme.

Riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nationella minoriteter och minoritetsspråk.pdf Pdf, 51 kB. 51 kB 2021-03-09 13.32
Riktlinje Arvodesreglemente KF.pdf Pdf, 280 kB. 280 kB 2023-03-24 14.42
Riktlinje för avvikande händelser och risker.pdf Pdf, 64 kB. 64 kB 2017-12-06 13.10
Riktlinje för bostadsförsörjning 2023-2026.pdf Pdf, 690 kB. 690 kB 2024-05-10 10.36
Riktlinje för styrdokument.pdf Pdf, 145 kB. 145 kB 2023-06-29 12.03
Riktlinjer avgifter Hälsa och omsorg 220118.pdf Pdf, 184 kB. 184 kB 2023-01-13 08.38
Riktlinjer för intern kontroll.pdf Pdf, 120 kB. 120 kB 2021-06-09 14.10
Riktlinjer för offentliga sammanträden.pdf Pdf, 54 kB. 54 kB 2023-07-04 09.15
Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun.pdf Pdf, 83 kB. 83 kB 2024-01-31 07.39
Riktlinjer för synpunkter och klagomål.pdf Pdf, 60 kB. 60 kB 2017-12-06 13.10
Riktlinjer för uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar och civilsamhället 220701.pdf Pdf, 62 kB. 62 kB 2024-01-31 07.39
Riktlinjer insatser inom äldreomsorg.pdf Pdf, 410 kB. 410 kB 2024-04-25 15.12
Riktlinje socialpsykiatri.pdf Pdf, 255 kB. 255 kB 2024-05-02 09.52
Riktlinje Socialt boende.pdf Pdf, 170 kB. 170 kB 2024-01-22 11.10
Riktlinje våld i nära relation.pdf Pdf, 196 kB. 196 kB 2023-12-15 16.24
Riktlinje vård vid kognitiv svikt.pdf Pdf, 210 kB. 210 kB 2024-05-02 09.47
Styrmodell och verksamhetsstyrning 2022-12-01.pdf Pdf, 328 kB. 328 kB 2023-07-13 11.38

Reglementen

Reglemente beskriver nämndernas ansvar och uppgifter.

Strategier och planer

En strategi eller plan anger inriktning, vägledning och prioriteringar som är kommunövergripande för att uppnå Osby kommuns vision och övergripande mål. Den anger inte konkreta åtgärder och aktiviteter.

Strategier och planer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Biblioteksplan Osby kommun 2023-2026.pdf Pdf, 859 kB. 859 kB 2023-02-08 15.22
Strategi integration arbete och kompetensförsörjning.pdf Pdf, 179 kB. 179 kB 2020-03-30 12.14

Taxor

Taxor reglerar avgifter för kommunala verksamheter och tjänster.

Taxor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VA-taxa 2024.pdf Pdf, 353 kB. 353 kB 2024-01-02 08.46
Miljötaxa 2024.pdf Pdf, 708 kB. 708 kB 2024-01-04 12.09
Livsmedel- och tobakstaxa 2024.pdf Pdf, 797 kB. 797 kB 2024-01-04 12.10
Taxor och avgifter inom Kultur och fritid 2024.pdf Pdf, 121 kB. 121 kB 2024-01-31 07.40
Samhällsbyggnad taxa 2024.pdf Pdf, 859 kB. 859 kB 2024-04-17 07.29
Exempelbild