Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samråd riktlinje för bostadsförsörjning

Osby kommun har gjort ett förslag till ny riktlinje för bostadsförsörjning som är på samråd. Tillgången till bra bostäder och boendemiljöer är av betydelse för kommunens utveckling och en förutsättning för att människor ska vilja bo kvar samt flytta till kommunen.

Osby kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv kommun. Tillgången till bra bostäder och boendemiljöer är av betydelse för kommunens utveckling och en förutsättning för att människor ska vilja bo kvar samt flytta till kommunen.

Har vi en god bostadsförsörjning kan det även bidra till att öka kommunens attraktionskraft och locka företag till att etablera sig i kommunen. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Utifrån kommunens vision och övergripande mål ska riktlinjen tydliggöra Osby kommuns bostadspolitik samt redogöra för hur prioriteringar och åtgärder ska bidra till en förbättrad bostadsförsörjning i kommunen. I riktlinjer för bostadsförsörjningen klargörs vad som ska byggas och för vem.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild