Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Idag gick startskottet för bygget av ett nytt LSS-boende

Det var glada miner på Kärleksstigen 2 under fredagsförmiddagen när det första symboliska spadtaget till LSS-boendet Ängsgården togs. Boendet kommer att bestå av åtta lägenheter och beräknas stå färdigt under hösten 2022.

Totalt byggs det nu tre olika LSS-boenden i Osby kommun, Hemgården, Ängdalen och Ängsgården. Detta innebär att det kommer kunna erbjudas 16 nya lägenheter i kommunen. Hemgården kommer bestå av sex lägenheter och stå färdigt till sommaren 2022. Ängdalen och Ängsgården med två respektive åtta lägenheter ska vara färdigt till hösten 2022.

På plats för att ta det första spadtaget till Ängsgården var Oscar Bejvel från Bejvels Schakt & Maskin, Jörgen och Viktor Rickardsson från Rickardssons bygg, Jimmy Ekborg (C) ordförande för hälsa- och omsorgsnämnden, Lotte Melin (C) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Niklas Larsson (C) kommunstyrelsens ordförande.

- Jag tycker det är fantastiskt roligt och viktigt att bygget av alla tre LSS-boenden nu är i gång. Detta är något som beslutades 2015 men har av olika anledningar inte satts i verket tidigare. Behovet av LSS-boenden är stort så det känns bra att vi till hösten kommer stå med tre färdiga boenden, säger Jimmy Ekborg (C).

Jörgen och Viktor Rikardsson står tillsammans med Jimmy Ekborg, Lotte Melin och Niklas Larsson med spadarna i handen

Jörgen och Viktor Rickardsson har tillsammans med Jimmy Ekborg (C), Lotte Melin (C) och Niklas Larsson (C) precis tagit det första spadtaget till LSS-boendet Ängsgården.

Bild

LSS-boende är en bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service (LSS) och kan erbjudas för vissa funktionshindrade i form av gruppbostad och servicebostad.