Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Gröna skärmar utvecklar digital kompetens

I läroplanen står det att barnen idag ska bli digitalt kompetenta redan i unga år men det står inte exakt hur man ska göra för att nå dit. I Osby kommun har ett arbete med att utbilda inom greenscreenteknik inletts, till både förskolebarnens och pedagogernas förtjusning.

Den första workshopen hölls i december när 15 pedagoger från förskolan träffades för att lära sig mer om hur man kan arbeta pedagogiskt med greenscreens och en tillhörande app i förskolan. Anna-Karin Stenshammar och Marie Johansson som är specialpedagoger och arbetar på centrala barn- och elevstödsenheten i Osby kommun berättar att tekniken blivit alltmer populär att använda i förskolor under de senaste åren.

Genom att filma sig själv, barnen eller föremål framför en grön skärm kan man med den digitala tekniken sedan byta ut den gröna skärmen till vilken spännande och fantasieggande miljö som helst.

- Förutom att det ökar den digitala kompetensen är det också ett sätt att försöka utveckla barnens förmåga till källkritik. Det öppnar upp för samtal kring att allt faktiskt inte alltid är som det ser ut i den digitala världen, förklarar Marie.

Workshopen i december varade under en halvdag och ytterligare utbildningsmöjligheter för pedagoger kommer att erbjudas framåt så snart pandemiläget lugnat sig.

- Vi vill att så många som möjligt ska gå utbildningen för är man ensam på en avdelning att kunna använda sig av tekniken kan det vara svårare att få till möjligheter att initiera aktiviteter med greenscreen, säger Anna-Karin.

Anna-Karin och Marie beskriver aktiviteter med greenscreen i förskolan som bra skapande moment som främjar kreativiteteten, kommunikationen och barnens förmåga till samarbete.

- Om man kommer så långt att man gör en berättelse av det blir det också förberedande läsinlärning där man lär sig berättande vilket barnen har nytta av framåt i sin vidare skolgång, säger Marie.

Sen är det kul också! Det märkes enligt specialpedagogerna inte minst under workshopen.

- Pedagogerna var bättre på detta än vi specialpedagoger, det blev tydligt att det är något som de naturligt sysslar med ofta och har fallenhet för. Det verkade så himla lätt när de lyssnade på instruktören och provade. Vi hade lite större problem, berättar Anna-Karin och skrattar.

Hon tillägger att det var härligt att se att ingen satt och hade idétorka utan att det var full fart under hela workshopen. Nu fortsätter kreativiteten ute i verksamheterna med gröna skärmar, Ipads och en nedladdad app för ändamålet.

Utbildningsdag i att arbeta med greenscreen.
Arbete med greenscreen