Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby ska få ny rondell

Längs riksväg 15 i höjd med Kälsvedsvägen kommer Osby kommun att bygga en ny cirkulationsplats. Eftersom det planeras för en ny brandstation i området har behovet av en ny cirkulationsplats uppkommit för att på sikt öka säkerheten för bilister, bussar, fotgängare och cyklister.

Planen är att cirkulationsplatsen ska stå färdig under 2022 men under entreprenadstiden kommer en typ av tillfällig lösning med en förbifart att byggas för att öka säkerheten för förbipasserande och de som arbetar i området. Under entreprenadtiden kommer infarten på kälsvedsvägen att stängas och det kommer medföra att infart till Åkervägen, Gärdesvägen och Lyckevägen leds om via Vintervägen och Kälsvedsvägen.

Hastighetsgränsen kommer också att sänkas på riksväg 15 under tiden som arbetet pågår. Genom att undvika stoppljus kommer trafikflödet att kunna flyta på som vanligt fast i lägre hastighet.

Kartbild som visar var cirkulationsplatsen ska byggas