Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Positivt bokslut för Osby kommun

Kommunens resultat för 2021 landar på 37 miljoner kronor. En snabb återhämtning av skatteunderlaget, hög bidragsnivå från staten, lägre ränte- och pensionskostnader bidrar till det goda resultatet.

Efter avdrag för ett par större engångsposter blir balanskravresultatet 23 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultat på nästan 3 procent av skatter och statsbidrag. Därmed uppnås den finansiella målsättningen.

- Det är välkommet med ett positivt resultat i år igen. Ju bättre resultat, desto mindre pengar behöver vi låna till kommande investeringar i förskolor och skolor, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens nämnder håller sammantaget sina budgetar för tredje året i rad vilket är mycket positivt. Hälsa- och omsorgsnämnden visar dock underskott på 6 miljoner kronor på grund av pandemirelaterade kostnader och en ökad efterfrågan på platser inom särskilt boende. Underskottet inom hälsa och omsorg vägs upp av ett överskott inom arbete- och välfärdsförvaltningen, bland annat på grund av behov av färre placeringar.

God prognos för 2022 men ekonomiska utmaningar på sikt

Under året genomfördes investeringar på nästan 160 miljoner kronor där åtgärder för att ställa i ordning nya exploateringsområden för tomt och industrimark genomförts för cirka 50 miljoner kronor. Det finns en stor efterfrågan på tomter i kommunen vilket är mycket positivt.

Investeringarna ligger dock efter tidplan och mycket ligger i pipeline de kommande åren med förskolor, skolor, brandstation och särskilt boende.

- Det goda resultatet från 2021 gör att kommunen går in i 2022 med hyfsad tillförsikt. Åren därefter kommer det finnas utmaningar i budgetarbetet, särskilt med tanke på det omfattande investeringsprogrammet som kommer att påverka kommunens låneskuld, säger Gunnar Elvingsson, kommunens ekonomichef.

Kommunen och kommunerna generellt påverkas mycket av den demografiska utvecklingen där andelen barn och äldre ökar samtidigt som den arbetande och skattebetalande andelen av befolkningen krymper.

Årsredovisningen publiceras här på kommunens hemsida när kommunfullmäktige har antagit den i april.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild