Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i utvecklingsfas

Sedan några år tillbaka har efterfrågan på planlagd mark ökat markant i Osby kommun. För att möta efterfrågan och utveckla förmågan att möjliggöra tillväxt har kommunen genomfört en översyn av samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Vi är mitt i en positiv utvecklingsresa men vi har ytterligare steg att ta. Förutom att kommunens egna behov av verksamhetslokaler ökar vill många företag i kommunen expandera och det vill vi bli ännu bättre på att möjliggöra, säger Mathias Karlsson, förvaltningschef för samhällsbyggnad.

Mot den bakgrunden har kommunen tillsammans med konsultbolaget Startpoint sett över samhällsbyggnadsförvaltningens ledning, kommunikation, politisk styrning och samverkan.

- För att vi ska hänga med i utvecklingen och kunna möta den ökade efterfrågan behöver vi arbeta vidare med vissa bitar, bland annat hur vi arbetar med upphandlingar, säger Lotte Melin (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I översynen har chefer, medarbetare, politiker och representanter från näringslivet intervjuats för att ge sin bild av samhällsbyggnadsförvaltningen och samarbetet med dem.

I den fortsatta utvecklingen rekommenderas förvaltningen att:

  • Ta en mer aktiv roll i samhällsbyggandet genom en uppdaterad översiktsplan, ökad plankapacitet och översyn av planernas styrande roll
  • Stärka proaktiviteten i dialogen med näringslivet med en mer öppen upphandlingsprocess
  • Tydliggöra ledarskapet för förvaltningen
  • Stärka samarbetet med förvaltningarna
  • Se över formerna för dialog mellan nämnd och förvaltning.

- Nu kommer vi att arbeta vidare med underlaget som Startpoint har gett oss. Det är ett mycket bra underlag och vår avsikt är att fortsätta utvecklas och förbättras, framför allt vad gäller dialogen med näringslivet och våra upphandlingar, säger Petra Gummesson, kommundirektör.

Bild

För mer information

Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef
0479-52 81 21

Petra Gummesson, kommundirektör
0479-52 82 47