Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun aktiverar krisledningsgruppen

Med anledning av händelseutvecklingen efter Rysslands invasion av Ukraina och att många beräknas fly från kriget har Osby kommun beslutat att aktivera sin krisledningsgrupp.

Krisledningsgruppen består av ordinarie kommunledningsgrupp, vd:ar från de kommunala bolagen och den leds av kommundirektören. Osby kommun har följt händelseutvecklingen av kriget sedan starten och krisledningsgruppen som kommer att träffas två gånger i veckan framöver fortsätter arbetet för att på bästa sätt kunna samordna om det skulle komma ett stort antal flyktingar.

Kommunledningen och personal inom kommunen som arbetar med säkerhetsfrågor deltar i regelbundna möten med Migrationsverket, Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Skåne, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Migrationsverket har huvudansvar för asylärenden och erbjuder asylsökande och flyktingar boendeplats samt ekonomiskt stöd. Osby kommun har löpande kontakt med Migrationsverket och är beredda att agera. Kommunen har totalt 550 akuta boendeplatser varav 40 kan aktiveras direkt efter förfrågan av berörda myndigheter.

Här hittar du samlad information om hur du kan hjälpa till, vilket stöd du kan få och var du hittar korrekt information.

Bild