Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Våren är här – nu får vi många frågor om solceller!

Solens strålar som värmer i kombination med höga elpriser får många kommuninvånare att fundera på solenergi. Det märker vi på bygglovsavdelningen på Osby kommun, men vad gäller egentligen när man vill sätta solceller på villataket eller rentav bygga en hel solcellspark?

I regel behövs inget bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller så länge anläggningen följer byggnadens form berättar Roger Svensson som arbetar som bygglovshandläggare på Osby kommun. Undantaget från krav på bygglov gäller både för villor och för andra typer av byggnader.

- Vi får frågor varje vecka via telefon eller e-post som rör solceller och kan konstatera att trenden med att vilja producera sin egen miljövänliga el håller i sig även under våren 2022, berättar Roger.

För att slippa bygglov för sin solenergianläggning behöver ett antal ytterligare kriterier vara uppfyllda som att de inte får monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. De får heller inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Det är också viktigt att kolla upp att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för det specifika området man vill sätta upp anläggningen inom.

- Det är inte särskilt krångligt ur bygglovssynpunkt att sätta upp solceller, följer anläggningen bara byggnadens form ska det inte vara några problem. Det är dock ändå bra att läsa på lite om området man bor i så det inte finns lokala avvikelser och att byggnaden inte ligger i en kulturhistoriskt värdefull miljö, säger Roger.

Vid frågor om solenergi och bygglov är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen, ring till kommunens kontaktcenter och be att få tala med en bygglovshandläggare.

- Många ringer oss om att de vill sätta solceller på industribyggnader och då svarar vi att det är samma regler som gäller för villor. När det gäller större anläggningar som en solcellspark behöver den inget bygglov om den uppförs utanför detaljplanelagt område. Däremot kräver transformatorstationen bygglov, avslutar Roger.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Solpaneler på ett tak.