Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lättnader i plan- och bygglagen kan underlätta flyktingmottagande

För att underlätta mottagandet av flyktingar från Ukraina föreslår regeringen tillfälliga ändringar i plan- och bygglagen. Går förslaget igenom kan det innebära att kommunala ankomstboenden för flyktingar kan startas upp snabbt utan lov- och anmälningsplikt.

För att skynda på processen med att införa tillfälliga evakueringsbostäder för flyktingar föreslås en lagändring som innebär slopade krav på bygglov och undantag från vissa andra plan- och byggregler. På så sätt kan kommuner snabbt etablera ankomstboenden i lokaler som vanligtvis används för andra ändamål.

Förslaget är ute på remiss och om det beslutas kan lagändringen träda i kraft den 15 april men gäller även retroaktivt från den 15 mars. De tillfälliga förordningarna gäller sedan året ut.

Osby kommun har ännu inte fått någon förfrågan från Migrationsverket om att ordna evakueringsboende åt flyktingar, men har beredskap för det.