Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen erbjuder första hjälpen till psykisk hälsa

Sju medarbetare från Osby kommun har utbildats till instruktörer för att upptäcka psykisk ohälsa och vara den första hjälpen för någon som inte mår bra. De ska sedan utbilda resten av kommunens personal med syftet att alla ska bli bättre på att upptäcka psykisk ohälsa hos sina medmänniskor och tidigt kunna erbjuda rätt stöd.

Att få gå en HLR-utbildning för att kunna hjälpa någon som får ett plötsligt hjärtstopp är en självklarhet och något som erbjudits länge inom Osby kommun. Nu tar kommunen ännu ett steg och utbildar även i hur man kan vara den första hjälpen för någon som mår dåligt psykiskt.

- I Osby kommun vill vi skapa en förståelse för personer som mår dåligt och öka kunskapen om vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa varandra när vi har det svårt. Vi måste behandla psykisk hälsa precis som vi behandlar fysisk hälsa, säger Petra Gummesson kommundirektör.

En av medarbetarna som kommer att arbeta med att utbilda sina kollegor Louise Palmberg som arbetar inom hälsa och omsorg.

- Det har varit väldigt intressant att lära sig mer om detta och det är viktig kunskap att föra vidare. Även om man inte arbetar direkt med frågorna i sin yrkesroll är det viktigt att vara medveten om psykisk ohälsa, det kan finnas var som helst och då är det bra om man vet hur man ska agera i olika situationer, säger Louise Palmberg.

Om personer som upplever psykisk ohälsa inte blir bemötta med samma förståelse som någon som är drabbad av fysisk ohälsa kan det få allvarliga konsekvenser. Om omgivningen undviker att uppmärksamma när någon lider av psykisk ohälsa och inte bemöter personen på ett bra sätt kan det exempelvis leda till att personen undviker att söka hjälp. Förutom kommunens medarbetare kommer också ledamöterna inom politiken att få samma utbildning.

Föreläsning om psykisk hälsa.

Föreläsning om psykisk hälsa.

Bild på medarbetarna som lär sig mer om psykisk hälsa för att kunna utbilda övriga medarbetare.

De sju medarbetarna som är instruktörer på sin utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Medarbetarna ska sedan utbilda övriga kommunanställda.