Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun köper mark för byggnation av ny ishall

Under onsdagens samhällsbyggnadsnämndsmöte beslutades det att Osby kommun ska köpa en del av grannfastigheten till den nuvarande ishallen. Syftet med markköpet är att kunna gå vidare med planerna att bygga en ny ishall.

Marken som är en del av fastigheten Barnvagnen 1 är 22 065 kvadratmeter stor och Osby kommun betalar 2,4 miljoner kronor för den.

- Jag tycker det är mycket roligt att en enig nämnd idag tog beslut om att förvärva fastigheten och gå vidare med projektet om byggnation av ny ishall, säger Lotte Melin (C) samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Så snart beslutet vunnit laga kraft kan förfrågningsunderlaget för byggnation av ishallen gå ut för upphandling. Därefter kan en ny tidplan för projektet fastställas och detaljplanearbetet fortsätta.

Bild