Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skogsgårdens förskola vinnare av 2022 års litteraturpris

Avdelningen för femåringar på Skogsgårdens förskola vinner Polyglutts litteraturtävling 2022 och får 10 000 kronor samt en massa intressanta och spännande böcker. Priset delades ut under förskolans dag den 19 maj.

Litteraturtävlingen har skapats för att öka barns intresse för böcker och läsning. Det är fjärde året i rad som Förskolebarnens litteraturpris delas ut, ett pris där förskolebarnen röstar fram sin favoritbok. Genom att lyfta fram ett urval av bilderböcker ges pedagoger och barn en möjlighet att arbeta under en längre period med böckerna på olika språkutvecklande sätt som passar barngruppen.

- Tänk att vår femårsavdelning på Skogsgårdens förskola vann 2022 års litteraturpris! Vi är så glada och stolta, säger Ann-Christin Nilsson som är rektor på förskolan och som mottog priset på förskolan tillsammans med barn och pedagoger.

Systematiskt arbete med högläsning

Under 2019 deltog all förskolepersonal i Osby kommun i Skolverkets satsning på Läslyftet, det har lett till en högre medvetenhet om högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Därefter vidareutbildade sig två förste förskollärare i Osby kommun i Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).

- Det har gett all personal inom förskolan fördjupade kunskaper inom barns språkutveckling, denna fortbildning pågår på alla förskolor under pedagogiska forum och studiedagar sen ett par år tillbaka, berättar Ann-Christin Nilsson.

Ett av de viktiga målen med att erbjuda högläsning är att göra barnen läsmedvetna och läsintresserade. Högläsningen är till för att bjuda in barn till fantasivärldar, utvidga deras fantasi och lära dem att förstå vad berättelser handlar om. Det har med ordförrådet och ljudkänslan att göra men också med social utveckling, utveckling av läsförståelse och metakognitiva förmågor.

Stort grattis till Skogsgårdens förskola för vinsten i litteraturtävlingen!

Grattis till Skogsgårdens förskola!

Grattis till Skogsgårdens förskola!