Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så betygsätter företagarna kommunens service

Kommunens service till företagare har förbättrats, enligt företagarna själva. I den landsomfattande kvalitetsmätningen Insikt landar Osby kommuns index på 74 av 100 – en ökning med 4 poäng sedan den senaste mätningen.

Insikt är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. I år blev det sammanvägda betyget för Osby kommuns index 74 av 100 möjliga, jämfört med 70 i den senaste undersökningen som genomfördes år 2020.

Högst betyg får kommunens rättssäkerhet och bemötande, medan effektivitet och information bedöms vara de områden som har störst förbättringspotential.

Alla områden i undersökningen har förbättrats sedan den senaste undersökningen och det myndighetsområde som hade lägst index år 2020, miljö- och hälsoskydd, har klättrat hela 13 poäng.

- Det har hänt mycket inom miljö- och byggområdet det senaste åren, med ökad digitalisering och förändrad organisation bland annat. Vi är väldigt glada över att vi har lyckats vända den nedåtgående trenden vad gäller betyget på miljö- och hälsoskyddsärenden, säger Anders Skoog, förvaltningschef för Miljö & bygg.

- Bemötandet får ett gott betyg och det är vi väldigt glada för, nu ska vi bara se till att vår information blir ännu bättre också. Det ska vi arbeta vidare med nu, fortsätter Anders.

Resultatet bygger på svar från företag som haft ärenden hos kommunen under år 2021. Utifrån detta tas förbättringsåtgärder fram för att utveckla samarbetet med näringslivet.

- Det är väldigt roligt att se att företagarnas betyg på Osby kommuns service blir bättre och bättre. Nu ska vi göra allt vi kan för att se till att trenden fortsätter åt rätt håll, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Kontakt

  • Anders Skoog
    Förvaltningschef, Miljö och bygg
    0479 - 52 81 77
    anders.skoog@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild

Om undersökningen

Insikt mäter servicen inom sex områden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Inom vissa områden har Osby kommun inte haft tillräckligt många ärenden för att dessa ska kunna inkluderas i undersökningen.