Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun är bäst i landet på avfallshantering

För första gången har Osby kommun tagit hem förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 89,4 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen.

– Osby har höga värden gällande miljö och återvinning. De använder bara förnybara drivmedel för insamlingen av avfall och har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

Osbyborna är bra på att sortera ut förpackningar och matavfall, vilket medför hög materialåtervinning och små mängder som hamnar i restavfallet. 78 kg restavfall per person ligger långt under riksgenomsnittet som är 157 kg per person 2021. På andra plats kom Östra Göinge som ingår i samma bolag som Osby – ÖGRAB.

– Vi är stolta över att ha blivit årets avfallskommun. ÖGRAB införde tidigt fastighetsnära sortering och insamling. Alla villor har fastighetsnära insamling av förpackningar i fyrfackskärl vilket bidrar till den bra sorteringen. Även flerbostadshusen har en väl utbyggd sortering som tillsammans med våra kommunikationsinsatser bidrar till det positiva resultatet och höga kundnöjdheten, säger Per Erlandsson, vd på ÖGRAB.

Läs mer hos Avfall Sverige

Prisutdelning Årets avfallskommun
Diplom årets avfallskommun