Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Budget 2023 klubbad i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen klubbade under onsdagen igenom ett förslag till budget för år 2023 och flerårsplan för 2024-2025. Det är Alliansens budgetförslag som nu går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Vid voteringen blev det 5 ja, 5 nej och 3 avstår, men Alliansens förslag vann genom ordförandes utslagsröst. Budgetförslaget innebär bland annat satsningar på anhörigstöd, LSS-boenden och säkerhetsskydd.

Några andra stora kommande investeringar är ny förskola i Killeberg, nya skolor i Killeberg och Lönsboda, ny ishall och nytt blåljushus i Osby.

Den totala driftsbudgeten är 804 miljoner kronor. I Alliansens förslag är nämndernas ramar stort sett oförändrade och de budgeterar för ett överskott på 3,1 miljoner. Socialdemokraternas hade i sitt förslag i stället budgeterat ett resultat på 0,4 miljoner där ännu mer resurser skulle fördelats till nämnderna Barn & utbildning och Hälsa & omsorg.

Vi tillskjuter en halv miljon var till nämnderna Barn & utbildning, Hälsa & omsorg och Kommunstyrelsen för satsningar på ökat anhörigstöd, fortsatt drift av bowlinghallen och för att stärka arbetet med informationssäkerhet och dataskydd. Samtidigt tycker vi att det är viktigt med ett mindre resultat, därför har vi satt 3 miljoner på sista raden, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Budgeten för år 2023 ska beslutas i kommunfullmäktige i november.

Bild