Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Rutin vid värmebölja tillämpas till följd av vädret

När det blir väldigt varmt ute innebär det en ökad risk för personer som är sårbara på grund av sjukdom eller ålder. I Osby kommun finns rutiner för hur omsorgen ska agera vid värmebölja och i samband med det nuvarande väderläget tillämpas den.

Syftet med rutinen och råden är att förbygga och mildra negativa hälsokonsekvenser som kan uppkomma med anledning av värmeböljor. De extra vård- och omsorgsinsatser som görs med anledning av värmen innebär exempelvis regelbunden kontakt med sårbara personer och råd om hur man ska agera för att må så bra som möjligt i värmen.

- Det här är råd som är bra för oss alla att ta till oss när det är extremt varmt ute som exempelvis att undvika direkt solljus, att ha kläder på sig som andas, att undvika onödig ansträngning och se till att få i oss rikligt med dryck under hela dygnet, förklarar Helena Ståhl som är förvaltningschef för hälsa och omsorg.

Hon berättar att med anledning av den nuvarande värmeböljan så har medarbetarna inom förvaltningen påmints om rutinen. Där finns också information om när, var och hur fläktar får användas inom omsorgen.

Även inom barn- och utbildningsförvaltningen anpassas verksamheten efter väderläget för att det ska blir så bra som möjligt för barnen som vistas i barnomsorgen.

Bild på solen som skiner