Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Riksväg 15 avstängd för all trafik 27 juni - 28 juli

Under torsdagen den 28 juli öppnades väg 15 i Osby igen efter att ha varit avstängd sedan den 10 juni för tung trafik på grund av broreparation. Mellan den 27 juni - 28 juli var sträckan helt avstängd för all trafik.

Texten är uppdaterad 28/7-2022

Vägen leddes under avstängningen om via Älmhult för genomfartstrafik, enligt bifogat dokument. Avstängningen beror på att en vägtrumma ska bytas ut mellan Vintervägen och Karl Johans väg.

Tidsplanen har skjutits upp

Arbetet som var beräknat att vara klart 15 juli har förlängts eftersom det måste sättas dit ett broräcke och leveransen är försenad. Tidigare satt endast ett vägräcke vilket idag inte är godkänt. Arbetet går i sin helhet enligt plan, bron har lyfts på plats och återfyllnad pågår. Efter broräcket är på plats ska ny belysning och vägräcke monteras. Vägen har åter öppnats den 28 juli.

Möjlighet till dispens för lokala företag

Lokala företag som har leveranser till och från Osby tätort kan söka dispens för passage via exempelvis Kristianstadsgatan/Östra Storgatan. Ansökan mejlas till samhallsbyggnad@osby.se eller tomislav.kljucevic@osby.se.

Bild

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.