Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nedsläckt på flera gator i Osby

Sedan en tid tillbaka är gatubelysningen ur funktion runt Prostgatan och Marklunda i Osby. E.ON arbetar fortsatt med att åtgärda problemet.

Att gatlamporna är släckta beror på en säkring i stationen på Postgatan. Säkringen påverkar Prostgatan och Marklunda. På övriga gator i närheten är belysningen nu åtgärdad.

Tack till alla som har felanmält!

Bild