Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förslag på minskade budgetramar för 2023

På onsdagens möte beslutade Kommunstyrelsen att lämna ett förslag till kommunfullmäktige om minskade budgetramar för 2023. Kommunfullmäktige ska ta ett beslut den 28 november.

- Det är väldigt tråkigt att behöva föreslå minskade ramar för nämnderna inför nästa år, men det är helt nödvändigt för att minska kommunens kostnader kommande år. Vi befinner oss i en svår ekonomisk situation och det drabbar inte bara hushåll och företag utan också kommunen. Då tar vi ansvar och föreslår minskade ramar för att förbättra kommunens ekonomi framöver, säger Niklas Larsson som är kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna ett förslag till kommunfullmäktige som bland annat innehåller nya driftbudget- och investeringsbudgetramar samt finansiella mål.

Förslaget innebär att ramarna för investeringsbudgeten minskar från 250 till 158 miljoner kronor 2023. Nämndernas driftbudgetramar minskar med totalt 34 miljoner kronor för 2023 jämfört med beslutet som togs i juni 2022. Alla nämnder får då minskade budgetramar.

Måste agera

Bakgrunden till att kommunstyrelsen föreslår minskade budgetramar för 2023 är den höga inflationen i Sverige och ökade kostnader för kommunen. Kommunens pensionskostnader och räntekostnader ökar och vi ser att även lönekostnaderna kommer att öka.

Förslaget till nya budgetramar lämnas till Kommunfullmäktige som ska ta ett slutgiltigt beslut den 28 november.

Bild