Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vi uppmärksammar En vecka fri från våld

Den 21–27 november genomförs det nationella initiativet: En vecka fri från våld, även kallat Orange week. Det är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka med syfte att uppmärksamma det viktiga förebyggande arbetet som pågår kring våld i nära relationer.

Osby kommun deltar i "En vecka fri från våld” för att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt öka kunskap och medvetenhet om våld. Veckan arrangeras i samband med fredagen den 25/11 när det är FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, dagen kallas också för ”orange day".

Vad händer i Osby kommun under "en vecka fri från våld"?

Vi kommer synliggöra kampanjen i form av aktiviteter och på våra sociala medier. På En vecka fri från våld kan du kunna läsa mer om våld i nära relationer och vart du kan vända dig om du behöver stöd och hjälp.

  • Under två dagar kommer personal från fritidsgårdarna och socialtjänsten besöka grundskolor i Osby och Lönsboda för att prata med elever om våld i nära relationer och öka kunskap och medvetenhet om våld. Samtidigt vill vi visa att det finns hjälp och stöd att få av både Osby kommun och andra myndigheter eller organisationer.
  • Fritidsgårdarna kommer ha två temakvällar där de diskuterar ämnet med ungdomarna. De kommer även ha en filmvisning som belyser ämnet.
  • Personal från FamiljeHuset kommer hålla i en workshop för personal på vuxenutbildningen kring vad man ska tänka på om man ser att någon är utsatt för våld och vart man ska vända sig.
  • På fredagen kommer personal från socialtjänsten stå på torget i Osby mellan 10.00-15.00 för att sprida information om kampanjen. Dit kan du komma om du har några tankar, frågor, eller annat som du vill diskutera.
  • Kontaktcenter i kommunhuset kommer fyllas med material kring våld i nära relationer och kontaktuppgifter till stödfunktioner.
  • Under torsdagskvällen mellan 17.30-19.30 kommer FamiljeHuset ha en föräldraträff om ungas relationer där det samtalas kring grupptryck, nätporr, våld i ungas relationer och föräldrarnas betydelse för att bygga självkänsla hos tonåringen.

All personal som är ute på aktiviteter under veckan kommer bära orangea t-shirts och armband. Armbanden kommer även delas ut under veckan på de olika aktiviteterna.