Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förslag att lägga ner LSS-boendet på Västra Storgatan – Boende erbjuds ny LSS-bostad

Hälsa- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna förslag på hur Osby kommun kan omstrukturera inom LSS. Det finns nu ett förslag att lägga ner LSS-boendet på Västra Storgatan och att korttidsvistelsen för vuxna flyttas till en av de nyöppnade LSS-bostäderna i Osby. Brukare som bor på Västra Storgatan kommer istället att erbjudas en ny LSS-bostad.

Därför föreslås omstruktureringen

Nämnden för hälsa- och omsorg har gett förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på hur det kan omstruktureras inom LSS för att dra ner på kostnader.

Gruppbostaden på Västra Storgatan är i stort behov av renovering. Renoveringen skulle med stor sannolikhet leda till att boenden på Västra Storgatan skulle behöva flytta under tiden som renoveringen pågår. Samtidigt finns det lediga LSS-lägenheter i Osby. Förvaltningen har med det i åtanke arbetat fram ett förslag om att lägga ner boendet på Västra Storgatan. De brukare som påverkas kommer erbjudas lägenhet i en annan LSS-bostad i Osby.

Förvaltningen kommer också att föreslå till hälsa- och omsorgsnämnden att korttidsvistelsen för vuxna flyttas till en av nybyggda LSS-lägenheterna på Kärleksstigen i Osby. Behovet av bostäder på korttidsvistelsen för vuxna har minskat i Osby kommun, vilket gör att hälsa- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksamheten flyttas till Kärleksstigen.

Anhöriga, företrädare och personal bjöds in till informationsmöte

Under måndagen 9 januari var anhöriga, legala företrädare och berörd personal inbjudna till ett informationsmöte där de fick ta del av förslaget och hade möjlighet ställa frågor.

- Vi ville informera om förslaget i förväg så att anhöriga och personal känner till vilka förändringar som planeras inom våra LSS-boenden och vad det innebär. Samtidigt vill vi ge dem en chans att ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget. Brukarna har informerats om förslaget dagen efter mötet med anhöriga och personal, och fått möjlighet att ställa frågor.

Vid dessa möten lyftes behovet av en bra planering av flytten tillsammans med brukare, anhöriga och personal. Det anser även vi i förvaltningen är av yttersta vikt, säger Mensur Numanspahic, områdeschef på hälsa- och omsorgsförvaltningen i Osby kommun.

Förslaget kommer presenteras på hälsa- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 januari. Nämnden tar då ett beslut i ärendet.

Kontakt

  • Mensur Numanspahic
    Områdeschef Stöd och omsorg
    0479-52 82 28
    mensur.numanspahic@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild