Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hon arbetar för likvärdhet på förskolorna

Sara Nordell har sedan september 2022 arbetat som specialpedagog med uppdrag att skapa en mer inkluderande förskola i Osby kommun. Den nya tjänsten är en satsning gjord av barn- och utbildningsförvaltningen för att utveckla förskolorna i kommunen.

Hur ser man alla individer i en grupp och ser till att de får rätt anpassning och stöd? Som specialpedagog fungerar Sara som ett bollplank till rektorer och pedagoger på kommunens förskolor när de behöver stöd.

- Jag hjälper personalen att arbeta med tydliggörande pedagogik. Det handlar om att kunna möta och se alla barn i en grupp och skapa ett meningsfullt sammanhang för individen i gruppen, säger Sara.

Det långsiktiga arbetet kring en mer inkluderande förskola bygger på att Sara tillsammans med rektorer och pedagoger utvecklar ett förhållningssätt i undervisningen som de alltid har med sig.

- Vi måste göra generella anpassningar i förskolan så det finns ett stöd till varje individ. Det kan handla om att arbeta med alternativ kommunikation som exempelvis bildstöd, berättar Sara.

Tillsammans söker de lösningar

Sara är ute på förskolorna dagligen för att observera, ha pedagogiska samtal med personalen och rektorerna.

- Jag är inte där för att berätta exakt hur de ska göra. Jag pratar med både pedagoger och rektorer, vi delar med oss av olika händelser och tankar. Samtalen bidrar till att pedagogerna sedan hittar lösningarna själva. De har oftast svaren inom sig, det jag gör är att försöka få ut det, fortsätter Sara.

Sara har en lång pedagogisk bakgrund och ser fram emot sitt nya uppdrag. Tillsammans med personal inom förskoleverksamheten kommer hon arbeta för att barnen får rätt förutsättningar att utvecklas.

Bild