Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vill du ha stöd i ditt föräldraskap?

Upplever du att det kan vara en utmaning att vara förälder? Alla föräldrar gör så gott de kan och ibland kan det vara skönt att diskutera föräldraskapet med andra. Familjehusets kurser erbjuder stöd till föräldrar med barn från 4 månader upp till 18 år.

Datumen för vårens föräldrakurser är satta och du kan anmäla dig redan nu. Kurserna finns till för dig som behöver stöd i ditt föräldraskap.

Trygghetscirkeln - för föräldrar med barn i åldern 4 månader till 3 år

Familjecentralen i Osby 17.00 – 18.30.

Trygghetscirkeln är en relationsbaserad föräldrakurs som erbjuds kostnadsfritt till alla föräldrar för att bättre kunna vägleda och skapa trygghet för sina barn. Kursen består av åtta träffar och går varannan vecka. Kursstart den 28 februari. Sista anmälningsdag är den 21 februari.

Anmälan sker till Annelie Frostensson på annelie.frostensson@skane.se eller Martina Cehlin på martina.cehlin@osby.se

Inbjudan Trygghetscirkeln Pdf, 132 kB.

Föräldrakraft - för föräldrar med barn i åldern 3 till 12 år

Familjehuset i Osby 17.00 – 19.00

Upplever du ibland att det är en utmaning att vara förälder? På våra träffar diskuterar vi viktiga ämnen så som självkänsla, kommunikation, vardagsstress, rutiner och gränssättning. Kursen går varannan torsdag vid 6 tillfällen.

Kursstart den 9 mars. Sista anmälningsdag 2 mars.

Anmälan sker till FamiljeHuset på 0479-528 596, 0479- 528 597, familjehuset@osby.se

Inbjudan Föräldrakraft Pdf, 226 kB.

Aktivt föräldraskap - för föräldrar med barn i åldern 12 till 18 år

Familjehuset i Osby

Tonårstiden kan vara en utmaning för både barn och föräldrar. Under kursen kommer man att få möjlighet att tillsammans med andra tonårsföräldrar exempelvis diskutera teman så som tonårstiden, kommunikation, självkänsla, ledarskap, problemlösning och att släppa taget utan att tappa kontakten.

Kursen är kvällstid varannan vecka under 6 tillfällen á 3 timmar. Kursstart den 2 mars. Sista anmälningsdag 23 februari.

Anmälan sker till FamiljeHuset 0479-528 596, 0479- 528 597, familjehuset@osby.se

Inbjudan Aktivt föräldraskap Pdf, 177 kB.

En bebis hand håller en vuxens hand