Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samrådsmöte om vindpark

Eurowind Energy AB utreder möjligheten att bygga och driva en vindpark med 15 vindkraftverk i kommunens utpekade vindbruksområde Liasjön, cirka 7 km norr om Osby. Nu bjuder de in till samråd för närboende och allmänheten med chans att ställa frågor, få mer information eller lyfta synpunkter. 

Samrådsmötet kommer vara den 14 mars i Osby församlingshem på Östra Storgatan 7A. Det kommer hållas två möten, ett klockan 16.00 och ett klockan 18.30 för att så många som möjligt ska kunna medverka. Det bjuds på kaffe och smörgås.

Synpunkter, fakta och frågor som tas upp under samrådet kommer vara till underlag för Eurowind Energys fortsatta arbete med projektet, och kommer tillsammans med resultat från djupstudier och inventeringar ligga till grund för projektets fortsatta utformning.

Vill du medverka? Anmäl dig via e-post, senast 10 mars, till vindpark-liasjon@sweco.se (ange vilken av tiderna som avses samt hur många som kommer).

Samrådsunderlaget hittar du på Eurowind Energys hemsida.

Vindpark Liasjön

Synpunkter på samrådsunderlaget och relevant information om utrednings­området lämnas i första hand skriftligt och skickas senast 30 april 2023 till:

  •  vindpark-liasjon@sweco.se, ange ”yttrande” i ämnesraden.
  • Eurowind Energy AB, ”Vindpark Liasjön”, Nellickevägen 24C, 
    412 63 Göteborg