Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

IVO granskar Osby kommuns äldreomsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn av den medicinska vården på särskilda boenden. Osby kommun har fått sitt beslut som visar att kommunen uppfyller hälften av områdena i granskningen. Hälsa och omsorgsförvaltningen ska redovisa en åtgärdsplan till IVO senat 4 maj.

Vi har sedan tidigare påbörjat arbetet med punkterna som IVO bedömer som bristfälliga i sitt beslut, säger Helena Ståhl, förvaltningschef för Hälsa och omsorg i Osby kommun.

IVO riktar kritik mot Osby kommun inom följande område:

 • den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.

Min bedömning är att vi har en hög kompetens hos vår omvårdnadspersonal där 97 % av är utbildade undersköterskor. Vi pratar mycket språkutveckling, språkombud och krav på god svenska inom förvaltningen och arbetar gemensamt med dessa frågor inom vård-och omsorgscollege. Alla chefer inom Hälsa och omsorgsförvaltningen kommer gå utbildningen fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats under hösten, säger Helena Ståhl.

 • läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.

Inom läkemedelshanteringen genomförs en extern kvalitetsgranskning i hela läkemedelskedjan. Det har även tagits fram en lokal rutin där varje hemstjänstområde och särskilda boende ska dokumentera hur läkemedelkedjan hanteras i verksamheterna, säger Helena Ståhl.

Granskningen visar att Osby kommun får godkänt inom:

 • Dokumentation och personalkontinuitet
 • Vård i livets slutskede

Det är mycket glädjande att IVO bedömer att vi har en god vård i livets slutskede då det är ett av de mest angelägna och prioriterade ansvarsområdena, säger Helena Ståhl.

Vad händer nu?

Senast den 4 maj ska Osby kommun redovisa till IVO vilka åtgärder som har vidtagits eller hur det planeras att åtgärdas.

Nationell tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO). IVO har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från SÄBO i Sveriges kommuner samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. Under hösten 2022 och våren 2023 fortsätter IVO tillsynen genom inspektioner och beslut för respektive kommun.

Läs mer om IVO:s nationella tillsyn

Kontakt

 • Helena Ståhl
  Förvaltningschef, Hälsa och Omsorg
  0479-52 84 08
  helena.stahl@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild