Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lågt ekonomiskt resultat och stora investeringar 2022 – årsbokslutet klart

Osby kommuns ekonomiska resultat för 2022 blev 2,8 miljoner kronor. Det är ett lågt resultat som påverkats av inflation och kraftigt ökade kostnader för kommunen. Under 2022 investerade kommunen 259 miljoner kronor och byggde bland annat en förskola i Killeberg och tre LSS-boenden.

- Det är ett mycket dåligt resultat för Osby kommun, och det måste bli betydligt bättre de kommande åren, säger Niklas Larsson (C) som är kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun.

Högre kostnader än väntat

Kommunens nämnder redovisar tillsammans ett underskott på 19 miljoner kronor. Det har inte hänt sedan 2018 och beror på att kostnaderna för bland annat personal, el, drivmedel, livsmedel, vinterväghållning och skolskjuts blev högre än vad man räknat med och budgeterat för.

Rekordstora investeringar

Totalt investerades 259 miljoner kronor under 2022 då vi byggde tre LSS-boenden, en förskola i Killeberg och började förbereda för att bygga ett blåljushus. Så mycket har vi aldrig tidigare investerat på ett enskilt år. De senaste åren har kommunens låneskuld ökat och därför är våra räntekostnader högre och kommer att öka mer de kommande åren.

För att vi ska kunna göra framtida satsningar i kommunen behöver vi ha långsiktigt god och hållbar ekonomi. När vi har ett högre ekonomiskt resultat kan vi betala fler investeringar utan att behöva låna pengar.

-Vi måste stärka kommunens ekonomi genom att få bättre resultat de kommande åren och genom att finansiera betydligt större andel av våra investeringar utan att låna, säger Nicklas Larsson.

Hållbarhetsarbete och befolkningsutveckling

Men vi har höga resultat på andra områden som miljö och hållbarhet som är viktigt för Osby kommun. För hållbarhetsarbetet har vi som mål att endast använda miljömärkt el och fossilbränslefri värme och drivmedel. När det gäller miljömärkt el når vi målet med 100% och är nära att nå de andra två målen.

Under 2022 har vi dessutom:

  • klättrat i miljörankingen och ligger nu på plats 59 av 290 kommuner. Det är en förbättring med 38 platser sedan förra mätningen.
  • Utsetts till årets avfallskommun.
  • installerat solcellsanläggningar på kommunens tre nya LSS-boenden. Dessa kommer att tas i drift under 2023.
Bild