Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hotell- och turismutbildning i Osby - en av de första i Sverige med certifiering

Hotell- och turismprogrammet på Ekbackeskolan i Osby är en av de första utbildningarna att bli godkänd enligt branschens egen standard. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som säkerställer att eleverna får de kunskaper besöksnäringen faktiskt efterfrågar.

Ett glädjande besked

Efter en lång och gedigen process är det nu klart att Hotell- och turismprogrammet vid Ekbackeskolan har klarat besöksnäringens egen kvalitetssäkring. Utbildningen är dessutom den enda gymnasieskolan i Skåne Nordost som tilldelats denna certifiering.

- Det är glädjande att Ekbackeskolan klarar kriterierna och nu blir certifierad. Förutom att det ger anställningsbara elever stärker det attraktiviteten och kvaliteten på deras gymnasieutbildning, säger Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita samt ledamot i certifieringsnämnden.

Certifieringen innebär bland annat att utbildningen har ett nära och tätt samarbete med företag i besöksnäringen, vilket säkerställer att eleverna får moderna kunskaper anpassade efter dagens krav.

- Det känns helt fantastiskt att vi nu är certifierade och vi är stolta över att vi erbjuder ungdomar en utbildning på Hotell- och turismprogrammet med hög kvalitet. Detta betyder att ungdomar som går utbildningen kommer att vara mycket väl rustade för en framtid i branschen. För företagen i regionen innebär certifieringen att de kan vara säkra på att elever från Ekbackeskolan har de kompetenser som krävs för de arbetsuppgifter och utmaningar som finns i arbetslivet, säger rektor Anders Jonasson.

- Jag känner mig stolt över det arbete vi tillsammans med branschen har gjort för att säkerställa god kvalité genom hela utbildningen, säger Martina Ranvert som är yrkeslärare på Ekbackeskolan.

- Vi är så glad för allt vi kunnat bidra med till certifieringen och att vi tillsammans jobbar för god kompetens för hela branschen, säger Jessica Bergman, hotellchef, First Hotel Christian IV och Alexandra Persson, interim hotellchef Park Allé, båda från Kristianstad.

Certifieringsceremoni 10 maj

För att fira att Hotell- och turismprogrammet blir certifierat kommer en ceremoni hållas på Fabrik i Osby den 10 maj. Representanter från Visita, personal från Ekbackeskolan, företagare i besöksnäringen, förvaltningschef, politiker i Osby kommun och elever från Hotell- och turismprogrammet kommer att bjudas in för att tillsammans fira certifieringen av utbildningen.

Bästa möjligheterna för elevers utveckling och karriärmöjligheter

Från millennieskiftet fram till pandemin ökade antalet jobb inom besöksnäringen tre gånger så mycket som övriga branscher och behovet av utbildad personal är fortsatt stort. Därför är det viktigt att det finns gymnasieutbildningar som kan erbjuda de bästa möjligheterna för elevers utveckling och karriärmöjligheter inom besöksnäringen. För att kunna säkra att utbildningarna fortsätter att vara attraktiva och branschnära har Visita tillsammans med besöksnäringens företag, facket och utbildningarna själva utvecklat en modell för kvalitetssäkring. Den bygger på att utbildningarna samarbetar med företagen i besöksnäringen så att eleverna lär sig det som är aktuellt och efterfrågat av branschen.

Certifieringsnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Ekbackeskolan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetspartners tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar.

Kontakt

  • Anders Jonasson
    Rektor - Ekbackeskolan
    0479-52 85 31
    anders.jonasson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild