Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Chans att söka stipendium för dig som studerar

I Osby kommun finns det möjlighet att ansöka om ett antal stipendier för dig som elev. Du kan till exempel söka medel för att göra yrkespraktik eller studieresor utomlands, för vidare utbildning eller studiematerial som kan behövas. Här hittar du allt du behöver veta!

Oslo, New York eller kanske Paris? Möjligheterna är oändliga med Gösta och John Darlins stipendie som riktar sig till dig som har läst gymnasiet och studerar vidare på antingen en högskole- eller universitetsutbildning eller läser en yrkesutbildning och vill upptäcka nya platser utomlands.

Stipendiet Stiftelsen Osby Gymnasiums premie- och stipendiefond riktar sig till gymnasieelever som har gjort en särskilt god insats eller ägnar sig åt teater, musik, gymnastik eller idrott. Den finns till för att stötta eleverna till vidare studier, studieresa, idrottstävling eller annat som driver elevens utveckling och vilja framåt.

Din ansökan

Vill du söka stipendium fyller du i ett ansökningsformulär och skickar in det via e-post eller post till Annika Holmqvist Lundh. Nästa ansökningstillfälle är mellan 3 april 2023 – 21 april 2023

E-post: annika.holmqvistlundh@osby.se
Post: Annika Holmqvist Lundh, Osby kommun, Barn och utbildning, 283 80 Osby.

Efter sista ansökningsdatum beslutar barn- och utbildningsnämnden vilka som beviljas stipendier. De vars ansökningar beviljats kontaktas under våren 2023.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsformulär Pdf, 574 kB.

Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendifond

För att beviljas stöd ut fonden måste du uppfylla följande krav:

”Stipendium åt en eller flera ungdomar, som är eller har varit kyrkobokförda i Osby kommun och som efter avslutade studier i gymnasieskolan påbörjat en yrkesinriktad utbildning. Stipendierna skall användas för yrkespraktik eller studieresor i ett främmande land.”

Stiftelsen Fr. Heurlins minnesfond

För att beviljas stöd ut fonden måste du uppfylla följande krav:

”Stipendier eller premier till företrädesvis yngre person från förutvarande Örkeneds kommun, som bedriver studier eller yrkesutbildning. Behov ska föreligga.”

Stiftelsen Osby Gymnasiums premie- och stipendiefond

För att beviljas stöd ut fonden måste du uppfylla följande krav:

”Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, gott kamratskap eller berömvärd flit. Belöning åt elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning. Hjälp åt elever för studieresa inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Förvärv av material mm. Med elev avses elev vid Osby gymnasieskola.”

Ernestamska stiftelsen

För att beviljas stöd ut fonden måste du uppfylla följande krav:

”Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, gott kamratskap eller berömvärd flit. Belöning åt elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning. Hjälp åt elever för studieresa inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Förvärv av material mm. Med elev avses elev vid Osby gymnasieskola.”

Stiftelsen Lukasfonden

För att beviljas stöd ut fonden måste du uppfylla följande krav:

”Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, gott kamratskap eller berömvärd flit. Belöning åt elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning. Hjälp åt elever för studieresa inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Förvärv av material mm. Med elev avses elev vid Osby gymnasieskola.”