Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barn och utbildningsnämnden tas bort – Kommunstyrelsen blir ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen ansvar för barn och utbildningsfrågor och tar bort barn och utbildningsnämnden. Bakgrunden är det ekonomiska läget i Osby kommun och det stora behovet att spara mer.

- Vi befinner oss i en svår ekonomisk situation och det kommer kräva tuffa beslut framöver. Det är en bra bit kvar till kommunfullmäktiges beslutade budget. Och jag tror att kommunstyrelsen har större möjligheter att komma fram till gemensamma lösningar framåt, politiskt över blockgränserna, och hitta sätt att minska kostnaderna, säger Niklas Larsson (C) som är kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun.

Budgetuppföljningen som gjorts för hela kommunen efter årets tre första månader visar att barn- och utbildningsnämnden står för det största underskottet av alla nämnderna.

- Lösningen vi ser för att reda ut den ekonomiska situationen för hela Osby kommun är att barn och utbildningsfrågorna går in under Kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikt. Vi vill ha ett helhetsgrepp för att hitta gemensamma lösningar framåt, säger Niklas Larsson.

Kommunfullmäktige beslutade under onsdagens sammanträde den 3 maj att genomföra omorganisationen och tar bort barn och utbildningsnämnden i Osby kommun. De lämnar över ansvaret för barn och utbildningsfrågor till kommunstyrelsen.

Vad händer nu?

Osby kommuns nämndorganisation och reglementet för Osby kommuns nämnder ändras från och med den 9 maj. Den politiska organisationsförändringen innebär att:

  • Barn- och utbildningsnämnden tas bort.
  • Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare blir av med det uppdraget.
  • Kommunstyrelsen tar över ansvaret för barn och utbildningsnämndens ansvarsområden och verksamhetsområden.
  • Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får ansvar för uppgifterna inom barn- och utbildning.
Bild