Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Beslut att pausa två program på Ekbackeskolan

Under tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen beslutades det att pausa antagningen till Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet på Ekbackeskolan under läsåret 2023/2024 på grund av för få sökande.

Elever som har sökt sig till de två programmen inför nästa läsår kommer behöva söka om, omvalsperioden är öppen till och med den 15 maj. De elever som berörs kommer bli kontaktade av studie- och yrkesvägledare på deras skola som stöttar dem i deras val och hur de ska gå till väga för att söka om. Beslutet påverkar inte de elever som redan går på programmen.

För få sökande

Bakgrunden till beslutet att pausa programmen under läsåret 2023/2024 är att programmen har fått för få sökande. Till barn- och fritidsprogrammet är det fyra behöriga sökande och till vård- och omsorgsprogrammet har sju behöriga sökt.

Ekbackeskolans framsida av gamla skolan