Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Anpassningar för att få budgeten i balans inom grundskolan

Till följd av det tuffa ekonomiska läget i Osby kommun står barn- och utbildningsförvaltningen inför hårda besparingskrav och behöver genomföra anpassningar i hela förvaltningen. Inom grundskoleverksamheten ser vi över olika åtgärder, bland annat anpassningar bland personal.

Rektorerna på samtliga skolor inom grundskolan har fått i uppdrag att se över sin organisation och anpassa den efter budgeten. Det innebär att vi behöver minska antalet personal inom verksamheterna och kommer fokuseras på att behålla behörig personal. Några personer i personalen kommer också flyttas inom skolorna.

- Detta är såklart en väldigt tråkig situation. Vi kommer jobba intensivt med pedagogiska lösningar för att se till att eleverna påverkas så lite som möjligt. Det kan handla om att se över arbetssätt, stödstrukturer i klassrummen och öka samarbeten, säger Annika Holmqvist Lundh som är områdeschef för grund- och gymnasieskola.

Vad händer nu?

Utifrån budgeten som beslutades i kommunfullmäktige ska barn- och utbildningsförvaltningen spara cirka 30 miljoner kronor. Rektorer och chefer i förvaltningen har redan tagit ett stort ansvar och sparat där de kunnat genom att till exempel avyttra lokaler, minska nyttjandet av vikarier och ej förlänga visstidsanställningar. Inför personalanpassningen har det skett förvaltningsövergripande samverkan, förhandlingar och facklig inblandning. Personal från kommunens HR-avdelning har varit ute i verksamheterna och informerat om förändringen, som inte kommer ske förrän till hösten.

Bild på kommunloggan skylt utanför kommunhuset