Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Startskott för forskning om idrottselevers hälsa och välmående

Under tre år kommer Osby Sport Academy, idrottsinriktningen på Ekbackeskolan, att följas och studeras av en forskningsgrupp från Högskolan i Kristianstad med bland annat doktoranden Johanna Bergman. Forskningen kommer bygga på elevers egna berättelser för att följa deras personliga utveckling och se hur de lär sig och blir stärkta i sina kunskaper om den egna hälsan och hälsa i allmänhet. Efter en uppstartsperiod gick startskottet för forskningen i onsdags.

Under forskningsperioden kommer eleverna vara medforskare, syftet är att man ska forska med eleverna istället för på dem. Deras berättelser kommer lägga grunden för studierna som sker under fyra år.

- Eleverna i årskurs 1 som går idrottsinriktningen kommer få en skoluppgift där de ska reflektera om sin personliga utveckling, sin egen hälsa och lärandet om sin idrott. Reflektionerna kommer bli som en form av personlig dagbok där vi bjuder in eleverna frivilligt att dela med sig av sina reflektioner anonymt. I onsdags fick de äntligen dra igång med uppgiften som de kommer utföra årligen under sin tid på skolan, säger Johanna Bergman.

Hälsoperspektiv före selektering

På Ekbackeskolans idrottsinriktning utmanar man den traditionella bilden av samarbete mellan idrotten och skola och sätter utbildning i centrum där bredd går före elit. Med forskningsprojektet vill man lyfta fram elevernas egna berättelser och upplevelser för att se resultatet av att fokusera på hälsa istället för selektering, talang och medaljer.

- Många idrottslinjer bygger på talangsystemet, men inte här i Osby. Här finns också en flexibilitet i program och schemaläggning som skapar möjligheter för fler att kombinera skola och idrott. Med elevernas berättelser kan vi förhoppningsvis få fram kunskap om vad de anser viktigt för att fortsätta få utvecklas inom sin idrott och må bra, säger Johanna.

Ett team från Högskolan Kristianstad

Forskningen sker med Johanna Bergman i spetsen som är doktorand. Tillsammans har hon Maria Haak som är huvudhandledare och biträdande handledarna Åsa Bringsén och Petra Nilsson Lindström. Vid Högskolan Kristianstad bedrivs forskarutbildning inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande och det är inom ramen för det som det här forskningsprojektet ryms.

Åsa, Petra, David på OSA och Johanna står utanför skolan

Åsa, Petra och Johanna tillsammans med David, en instruktör på skolan, är glada att forskningen är igång.