Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ishallens fuktskador behöver åtgärdas

Efter den senaste utredningen av ishallen har miljö- och byggnämnden bestämt att fukt- och mögelskadorna behöver åtgärdas. Det behövs en plan för vad som ska göras för att åtgärda problemen och när. Planen ska Osby kommuns kultur och fritidssenhet, som bedriver verksamhet i ishallen, göra och lämna in senast den 31 augusti.

När beslutet togs att inte bygga en ny ishall i Osby kommun just nu bestämde man att göra en ny utredning av luften och lokalen. Utredningen visade att ishallen inte är i ett bra skick med skador och brister i uppbyggnad och konstruktion.

Fukt i ishallen är ett problem som kan påverka och påverkar personer som är i lokalen. Det handlar om att det saknas tillräcklig ventilation för att kunna ventilera bort fukt och lukt. Och på grund av att ångspärren är felplacerad kan det också bli kondens i konstruktionen som till stora delar består av träskyddsbehandlat virke. Det är träskyddsbehandlingen som nu luktar i ishallen då det bildats kloranisoler.

Enligt Miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska göra de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa. Därför ska verksamhetsutövaren som är kultur och fritid i Osby kommun göra en plan för hur problemen i ishallen ska åtgärdas och lämna in planen till miljö och byggförvaltningen i Osby kommun senast den 31 augusti.

Bild