Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Det tycker företagarna om kommunens service

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Regioner undersökningen Insikt som är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Mätningen för år 2022 visar att Osby kommuns index landar på 74 av 100, samma resultat som visades 2021.

Enkäten har skickats till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2022. Sju myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden:

  • Bemötande
  • Effektivitet
  • Information
  • Kompetens
  • Rättssäkerhet
  • Tillgänglighet

Totalt har 37 företagare i Osby kommun svarat på SKR:s enkät. För att resultatet ska redovisas i rapporten krävs minst 7 svar per område, Osby kommun bara fått tillräckligt med svar inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Jimmy Ekborg som är näringslivsutvecklare tackar alla företagare som svarat och hoppas på ännu bättre svarsfrekvens nästa år.

- Om man jämför med andra kommuner lik vår är index på 74 av 100 en normal siffra. Men vi nöjer oss inte med det, vi vill alltid bli bättre och ska jobba hårt för att nå dit. Vi hoppas därför också på ännu bättre svarsfrekvens nästa år så vi vet hur vi kan göra servicen bättre i alla områden för företagarna. Deras åsikter spelar stor roll! säger Jimmy.

Arbetet med bättre information har lönat sig

Undersökningen visar en förbättring i resultatet gällande livsmedelskontroll där Osby kommun klättrar 4 poäng och landar på index 72. Störst ökning ser man inom tillgänglighet, information och effektivitet.

- Det är kul att se att vi får bättre betyg inom information. I förra årets mätning såg vi att det behövdes förbättras och vi har arbetat mycket det sen dess, säger Anders Skoog som är förvaltningschef för miljö- och bygg.

Miljö- och hälsoskydd minskade två poäng från 2021 och landar på index 75. Minskningen är tydligaste inom bemötande.

- Fokus för 2023 ligger på att jobba vidare med det vi ser att vi behöver förbättras inom, bemötandet är en av dem. Utöver det arbetar vi bland annat med att ta fram nya digitala lösningar för att förenkla servicen till företagare, säger Anders.

Utifrån resultatet kommer förbättringsåtgärder tas fram för att utveckla samarbetet med näringslivet ytterligare.