Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Översyn av skolorganisationen i Osby kommun

Just nu ser barn- och utbildningsförvaltningen över skolans organisation i Osby kommun, framför allt bland grundskolorna. Det gör vi för att kunna skapa en organisation där våra resurser används på bästa sätt. I juni kommer ett förslag på organisationsförändringar inom skolorna presenteras för kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsförvaltningen tittar på nuvarande organisation inom skolorna för att se hur vi kan skapa en mer hållbar och långsiktig organisation utifrån de lokaler, behov och resurser som finns. Tillsammans med rektorerna har nu ett förslag på organisationsförändringar arbetats fram.

Bakgrunden till översynen är att kommunen ska bedriva en organisation där vi nyttjar våra resurser på bästa möjliga sätt och erbjuder god kvalitet i allt vi gör för barn och unga. Vi vill även skapa en ännu bättre arbetsmiljö för personalen. Förslaget kommer tas upp i såväl facklig samverkan som presenteras i kommunstyrelsen inför beslut. Efter det kan vi berätta hur den nya skolorganisationen kan komma att se ut.

Bild