Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samarbetar för att hindra skadegörelse

Inom Osby kommun jobbar vi ofta över osynliga gränser. Det pågår ett samarbete just nu mellan flera olika verksamheter i kommunen för att förhindra skadegörelse. Det har visat sig att vi är många som påverkas när vår kommun utsätts för skadegörelse.

Under årets första månader har det varit mycket skadegörelse på våra skolor och andra offentliga platser i Osby. Och det kostar skattebetalarna väldigt mycket pengar att bygga upp och byta ut trasigt mot helt igen.

Inom Osby kommun jobbar vi på flera olika sätt för att förhindra att skadegörelsen kan bli av. Vi samarbetar mellan flera kommunala verksamheter. Det är allt från de som varje dag jobbar med trygghet och säkerhet för kommuninvånare till de som jobbar med fastighetsskötsel, skola, lokalvård, elevhälsa och socialtjänst. Många är engagerade i frågan och vill förhindra att fler saker förstörs i vår fina kommun. Och vi pratar ofta om att ansvaret är vårt gemensamt att agera om vi ser något.

- Vi gör vad vi kan. Yttre personal som till exempel är på skolan har som rutin att prata med rektorn om de hör eller ser något och jag uppmanar till att göra orosanmälningar eller lämna tips till polisen, säger Kristian Håkansson som är driftschef i Osby kommun.

Kommunens uppdrag är att jobba för att förebygga att man kan göra mer skada och vi försöker förebygga på många olika plan. Samverkan mellan olika verksamheter sker internt inom kommunen och det blir tydligt att alla kan hjälpa till på olika sätt. Till exempel genom att tipsa polisen om man blir vittne till skadegörelse. Sedan finns det saker vi kan göra här och nu i förebyggande syfte. Bland annat har vi ökat bevakningen i Osby som gör det svårare att förstöra något utan att bli upptäckt och vi testar olika tekniska lösningar som kan försvåra för de som förstör.

Skydd över rutor på jenvägen för glaset har krossats